จังหวัดตราดเข้ม!! สั่งห้ามคนเข้าเขตเมือง 4เม.ย.นี้ หลังพบกลุ่มเสี่ยง

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 17.30 น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานการประชุม พร้อมกรรมการและนายวิเชียร ทรัพย์เจริญ นายกอบจ.ตราด ร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตราด เรื่องโรคติดต่อโควิท-19 ที่ห้องประชุมตราดสีทอง โดยได้ข้อสรุปว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ตราด ได้ประชุมเพื่อพิจารณา ในเรื่องการให้ประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ตราด ทางด้านจุดตรวจด่านบ้านท่าจอด ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง ด่านบ้านนาแกลง ต.ประณีต อ.เขาสมิง และด่านบ้านคลองลึก ต.หนองบอน อ.บ่อไร่ ทั้งนี้ ในห้วงที่ผ่านมาพบว่าเริ่มมีนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นประกอบกับ แหล่งท่องเที่ยวเช่นพัทยา ได้ปิดลงส่งผลให้มีการเคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ จ.ตราด มากขึ้นประกอบกับ ได้รับรายงานทางสาธารณสุข จังหวัดตราด พบว่ามีประชาชนที่อยู่ในเเกณฑ์เสี่ยงป่วยเป็นโรคติดต่อโควิด จำนวนมากขึ้น

ดังนั้น เพื่อไม่ให้มีการเคลื่อนย้ายประชาชนเข้ามาในจังหวัดตราดและอาจนำพาเชื้อโรคระบาดเข้ามาใน จ.ตราด และเพื่อเป็นการป้องกันเรื่องดังกล่าว ที่ประชุมได้มีมติไม่ให้ประชาชนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ จ.ตราด ตามจุดตรวจ ทั้งสามจุดตรวจที่กล่าวมาข้างต้น ยกเว้นเพื่อประโยชน์ในการรักษาพยาบาล การทำให้ปลอดภัยจากเชื่อโรค การป้องกันโรค การขนส่งสินค้าที่จำเป็น สิ้นค้าอุปโภคบริโภค อุปกรณ์เครื่องมือเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ยานพาหนะ เพื่อการกู้ชีพ กู้ภัยฉุกเฉิน รถพยาบาล ยานพาหนะ ของทางราชการ และประชาชนตราดที่เดินทางไปกลับ เพื่อทำงานในจังหวัดใกล้เคียง (ไปเช้ากลับเย็น) หรือได้รับอนุญาติจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อเป็นกรณีไป

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการยกเว้นต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด จะเริ่มปฎิบัติตั้งแต่วันพรุ่งนี้ ( เวลา 00.01 น. วันที่ 4 เมษายน 2563 ) เป็นต้นไปBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.